Home  >  About Us  >  Archives

CARDIOLOGICAL SOCIETY OF INDIA - BENGALORE CHAPTER

President And Secretary


Sl.NoYearPresidentSecretaries
1
1982-1984
Dr.K.S.Shadakshrappa
Dr.A.S.Chandrashekar Rao
2
1984-1986
Dr.B.P.Gururaj Rao
Dr.S.S.Ramesh
3
1986-1987
Dr.M.Maiya
Dr.S.S.Ramesh
4
1987-1988
Dr.D.Rama Rao
Dr.Nagaraj Desai
5
1988-1989
Dr.M.B.Renukarya
Dr.B.G.Baliga
6
1989-1990
Dr.A.S.Chandrashekar Rao
Dr.Vivek Jawali
7
1990-1991
Dr.K.S.S.Bhat
Dr.Wing.Cdr.S.S.Iyengar
8
1991-1992
Dr.P.Mohan Rao
Dr.Wing.Cdr.S.S.Iyengar
9
1982-1993
Dr.H.C.Sathya
Dr.S.V.Narayanaswamy
10
1993-1994
Dr.N.Prabhu Dev
Dr.S.V.Narayanaswamy
11
1994-1995
Dr.B.G.Baliga
Dr.P.Ranganath Nayak
12
1995-1996
Dr.S.V.Narayanaswamy
Dr.Wing.Cdr.S.N.Sharma
13
1996-1997
Dr.Nagaraj Desai
Dr.K.PradeepKumar Shetty
14
1997-1998
Dr.S.T.Yavagal
Dr.I.B.Vijayalakshmi
15
1998-1999
Dr.P.Ranganath Nayak
Dr.C.B.Patil
16
1999-2000
Dr.U.B.Khanolkar
Dr.K.S.Ravindranath
17
2000-2001
Dr.C.B.Patil
Dr.A.G.Ravikishore
18
2001-2002
Dr.Bingi Ramamurthy
Dr.B.Ramesh
19
2002-2003
Dr.K.S.Ravindranath
Dr.K.H.Srinivas
20
2003-2004
Dr.C.N.Manjunath
Dr.T.R.Raghu
21
2004-2005
Dr.B.Ramesh
Dr.A.Gopi
22
2005-2006
Dr.H.Venkataramaiah
Dr.G.G.Shetty
23
2006-2007
Dr.S.Sosale
Dr.Kiron Varghese
24
2007-2008
Dr.I.B.Vijayalakshmi
Dr.Mahantesh R Charantimath
25
2008-2009
Dr.Kiron Varghese
Dr.R.Keshava
26
2009-2010
Dr.A.G.Ravi Kishore
Dr.R.Rangaraj
27
2010-2011
Dr.V.S.Prakash
Dr.R.Bhagirath
28
2011-2012
Dr.Prabhavathi
Dr.D.Ramesh
29
2012-2013
Dr.T.R.Raghu
Dr.U.M.Nagamallesh
30
2013-2014
Dr.A.Gopi
Dr.S.Venkatesh
31
2014-2015
Dr.G.G.Shetty
Dr.Karthik Vasudevan
32
2015-2016
Dr.B.K.Mahala
Dr.T.K.Venkatesh